Μετά τη ραγδαία ανάπτυξή της κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας της, η Repath αναδείχθηκε Premium Zoho Partner. Συγκεκριμένα, η Repath, μία εταιρεία ψηφιακού μετασχηματισμού, αναβαθμίζεται σε Premium Zoho Partner ως επιβράβευση της ικανότητάς της να προσφέρει έργα μεγάλης κλίμακας βασισμένα στις εφαρμογές της Zoho.

«Η ανάδειξη αυτή αποτελεί μία σημαντική αναγνώριση της αποστολής της εταιρείας να βοηθάει οργανισμούς σε όλον τον κόσμο προκειμένου να αξιοποιούν τις ατελείωτες δυνατότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού και να επιτύχουν περισσότερα μέσω των τελευταίων τεχνολογιών.

Αντανακλά επίσης τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει εξαιρετικές εμπειρίες σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του πελάτη και να εξασφαλίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων», επισημαίνει η εταιρεία. Για να γιορτάσει, η Repath εμπνεύστηκε και υλοποίησε ένα νέο εταιρικό βίντεο.