Στη διεθνή πρωτοβουλία Ad Net Zero Global Group προσχώρησε η Reckitt, υιοθετώντας τον στόχο για εξάλειψη του ανθρακικού αποτυπώματος της διαφημιστικής βιομηχανίας και την επιστράτευση των δυνατοτήτων των εταιρειών για θετική αλλαγή. Το Global Group παρουσιάστηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των Καννών φέτος και η Reckitt, όπως και η PubMatic, ενώνουν δυνάμεις με άλλες επιχειρήσεις όπως οι WPP, Unilever και Meta.

Στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους βρίσκεται η διερεύνηση του πώς το industry μπορεί να δημιουργήσει ένα «συνεπές και ισχυρό» πλαίσιο μέτρησης και διαχείρισης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα media. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της WPP, το 55% των εκπομπών της διαφημιστικής δραστηριότητας προέρχονται από εκεί.

«Στη Reckitt, φιλοδοξία μας είναι να είμαστε net zero μέχρι το 2040, καθώς αντιλαμβανόμαστε τον αντίκτυπο που η κλιματική αλλαγή έχει στην υγεία, τις ζωές και τον κόσμο μας. Η φιλοδοξία μας καλύπτει όλα όσα κάνουμε», ανέφερε ο Chief Marketing, Sustainability and Corporate Affairs Officer της Reckitt, Fabrice Beaulieu. Ο Global Media Director, Craig Fryer, προσέθεσε: «Το πώς η βιομηχανία μετρά τις εκπομπές άνθρακα των media αποτελεί πραγματική πρόκληση και δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρο σχέδιο δράσης».

(Πηγή: Marketingweek.com)