Η Rascal αποτελεί το νέο μέλος της ΕΔΕΕ στον Τομέα Integrated Marketing Communications. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009 και ασχολείται με την ψηφιακή επικοινωνία, ενώ στο πελατολόγιό της συμπεριλαμβάνονται γνωστές εταιρείες. Εκπρόσωπος της εταιρείας στην ΕΔΕΕ είναι ο Νίκος Πετρόπουλος, Executive Consultant/Head Creative Director. Ο Χρήστος Λάτος, Υπεύθυνος Εισδοχής νέων μελών του Τομέα Integrated Marketing Communications, δήλωσε σχετικά: «Προσδοκούμε ότι, με την ιδιότητα του μέλους μας, η Rascal θα υποστηρίξει τους στόχους του Τομέα και θα συμβάλει στα δρώμενα του χώρου μας και ειδικότερα στην ανάπτυξη της ψηφιακής επικοινωνίας και στην προβολή της αποτελεσματικότητάς της».