Και το πρόγραμμα Παιδιατρική κατ οίκον Νοσηλεία

H PwC Ελλάδας στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το πρόγραμμα Παιδιατρική κατ’ οίκον Νοσηλεία που υλοποιεί, κατόπιν αξιολόγησης τόσο των προκλήσεων που διαμορφώνονται από την πανδημία, όσο και των αναγκών των παιδιών που υποστηρίζει ο οργανισμός. Συγκεκριμένα, η PwC Ελλάδας προχώρησε στην κάλυψη της ετήσιας μισθοδοσίας εξειδικευμένης φυσικοθεραπεύτριας, καθώς και των απαραίτητων αναλώσιμων για την υποστήριξη παιδιών με σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Παιδιατρική κατ΄οίκον νοσηλεία που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η Βίβιαν Τσαμαδού, Ανώτερο Στέλεχος, Υπεύθυνη για την Εταιρική Υπευθυνότητα της PwC Ελλάδας αναφέρει: «Μέσα από τη στήριξη μας προς το Χαμόγελο του Παιδιού, στοχεύουμε στην ανακούφιση των παιδιών και των οικογενειών τους που τόσο τη χρειάζονται και, παράλληλα, συνεισφέρουμε στην προσπάθεια αποσυμφόρησης των νοσοκομείων, προκειμένου αυτά να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει εξαιτίας του Covid-19».