Σε μια προσπάθεια να άρει τους οικονομικούς περιορισμούς και να επιλύσει την υποαντιπροσώπευση στον διαφημιστικό κλάδο, η Publicis Media ιδρύει την πρωτοβουλία Once & For All Coalition. Πρόκειται για μια διακλαδική συμμαχία ηγετικών στελεχών του marketing με στόχο να δημιουργήσει ένα πιο ισότιμο περιβάλλον για προμηθευτές και κοινά από μειονότητες.

Μέσω αυτής της «διακλαδικής κοινοπραξίας στελεχών agencies, brand-side marketers και προμηθευτών», όπως την χαρακτηρίζει η ίδια η Publicis Media, η ένωση θα διαθέτει 3 στόχους: την ανάπτυξη του περιεχομένου για μειονότητες και των αντίστοιχων creators, θα επιδιώκει βιώσιμα συστήματα υποδομών και θα προωθεί ισότιμες επενδύσεις σε minority-owned και targeted media.

Η ένωση, η οποία εγκαινιάστηκε παρουσία 120 industry stakeholders, θα είναι ανοιχτή για όλους τους πελάτες του Publicis Groupe και θα περιλαμβάνει φωνές από τουλάχιστον 24 εταιρείες, μεταξύ των οποίων μεγάλων ομίλων του κλάδου, όπως την Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing του Association of National Advertiser. Συμπληρωματικά, η Publicis Media δεσμεύτηκε να επενδύσει 25 εκατ. δολάρια στη δημιουργία diverse περιεχομένου σε συνεργασία με την APX Content Ventures, η οποία εστιάζει σε μειονότητες και στη γυναίκα.

(Πηγή: AdAge)