Καθώς οι εταιρείες στρέφουν σταδιακά την προσοχή τους στο πώς θα επανεφεύρουν το μέλλον, οι ηγέτες που αξιοποιούν την τεχνολογία για να φέρουν την αλλαγή θα καθορίσουν το μέλλον, αναφέρει η έρευνα της Accenture, Technology Vision 2021. Προβλέπει δε τις τεχνολογικές τάσεις που θα διαμορφώσουν το επιχειρείν τα επόμενα τρία χρόνια. Οι βασικές αρχές για την πρωτοπορία στις εταιρείες είναι: 1. Η τεχνολογική ηγεσία με τους αυριανούς ηγέτες να θέτουν την τεχνολογία στο επίκεντρο της επιχειρηματικής τους στρατηγικής. 2. Οι ηγέτες δεν θα περιμένουν τη νέα κανονικότητα, αλλά θα επανεφεύρουν τις επιχειρήσεις τους και θα δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα. 3. Οι ηγέτες, ως παγκόσμιοι πολίτες, οφείλουν να δημιουργήσουν, μέσω της τεχνολογίας, θετικό αντίκτυπο για την επιχείρηση και για έναν πιο βιώσιμο και συμπεριληπτικό κόσμο.