Στα ερευνητικά προγράμματα Εuropean Connected Factory Platform for Agile Manufacturing (EFPF) και Zero Defects Manufacturing Platform (ZDMP) συμμετέχει η Pressious Arvanitidis.

Συγκεκριμένα, το EFPF παρέχει τη δυνατότητα στην εταιρεία να καθιερώσει τις αρχές του Industry 4.0, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής διαχείρισης πόρων, της ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της ψηφιοποίησης της αλυσίδας παραγωγής.

Όσο για την πρωτοβουλία της πλατφόρμας ZDMP έχει ως στόχους την ελαχιστοποίηση των ελαττωμάτων της αλυσίδας παραγωγής και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας και αποτελεσματική μείωση κόστους/βελτίωση παραγωγής. Παράλληλα, αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στην Pressious Arvanitidis να παρέχει ένα φιλικό προς το περιβάλλον πλαίσιο υψηλής τεχνολογίας για τη δοκιμή και την επικύρωση 14 στοιχείων ZDMP, καταλήγει η
σχετική ανακοίνωση.