Επιπλέον, διοργάνωσε το τρίτο της CX Webinar

Η Pobuca συμμετείχε και υποστήριξε, φέτος τον Σεπτέμβριο, τα συνέδρια Economist Greek Government Roundtable και Future of Retail, ενώ διοργάνωσε και το τρίτο της «It’s all about CX» Webinar. Ειδικότερα, η Pobuca ήταν ανάμεσα στους χορηγούς της online panel συζήτησης «The future of retail: a leaders’ executive meeting», με τον CEO της, Ισίδωρο Σιδερίδη, να συμμετέχει ως ομιλητής με την παρουσίαση «Adapting to the next normal of Customer Experience in Retail». Επίσης, συμμετείχε και υπήρξε IT Sponsor στην 24η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση του Economist, με θέμα «Ευρώπη: Ενισχύοντας τη συνοχή σε ταραχώδεις καιρούς». Τέλος, διοργάνωσε το τρίτο webinar της με θέμα το Customer Experience, όπου experts της παρουσίασαν τις λειτουργίες της Pobuca platform, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα βέλτιστα μοντέλα συνεργασίας.