Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Η Πίνδος» για την περαιτέρω ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας, προχώρησε πρόσφατα σε συνεργασία με την 3Μ και την Ατροπος, που δραστηριοποιείται στην αγορά των διαγνωστικών και εξοπλισμού για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, με στόχο τη νέα εφαρμογή της μοριακής τεχνικής LAMP (Molecular Detection System της 3Μ). «Πρόκειται για προηγμένη μέθοδο ανίχνευσης παθογόνων μικροοργανισμών και ουσιαστικά είναι μια εξελιγμένη μορφή της PCR. Το βασικό της πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα ανάλυσης. Επίσης, εμφανίζει πολύ υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία», αναφέρει η εταιρεία.