Η Procter & Gamble, εδώ και 2 χρόνια στηρίζει το WWF Ελλάς, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και την ενίσχυσή της μέσα από την πιλοτική εφαρμογή της προδιαγεγραμμένης καύσης.

Η προδιαγεγραμμένη καύση είναι ένα αποδεκτό από οικολογικής και οικονομικής άποψης εργαλείο που οδηγεί στην ελεγχόμενη μείωση και την αποτελεσματική διαχείριση της δασικής καύσιμης ύλης. Ουσιαστικά, μέσω της μείωσης της συσσωρευμένης καύσιμης ύλης, όπως των πυκνών θάμνων, μειώνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιών μεγάλης έντασης.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά στο νησί της Χίου τον Ιούνιο του 2021, σε συνεργασία με εθνικούς και τοπικούς φορείς. Στόχος είναι μέσα από στοχευμένες καύσεις σε δασικές εκτάσεις στη Χίο, να συλλεχθούν επιστημονικά δεδομένα και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε η μέθοδος αυτή να υιοθετηθεί για την προστασία όλων των δασών της χώρας.

H Δέσποινα Πάσσαρη, Senior Director Corporate Communications P&G Central & South East Europe, δήλωσε σχετικά: «Μας δίνει ιδιαίτερη χαρά να αποτελούμε μέρος αυτής της πρωτοβουλίας και να στηρίζουμε μία δράση με τόσο σημαντική προοπτική, καθώς πιστεύουμε ότι πέρα από την υποχρέωση που έχουμε ως επιχείρηση να μειώνουμε το αποτύπωμά μας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το κοινό μας σπίτι, τον πλανήτη μας».