«Άνοιγμα» στην Ελλάδα σχεδιάζει, μέσα στο 2022, η εταιρεία λιανικής Pepco. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η λειτουργία 12 καταστημάτων, εκ των οποίων τα πρώτα προγραμματίζεται να ανοίξουν το φθινόπωρο του 2022. Στόχος της Pepco είναι να ανοίξει τα πρώτα της καταστήματα στην περιοχή της Αθήνας, ενώ θα ακολουθήσει περαιτέρω επέκταση και στην υπόλοιπη χώρα.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα θα καταστεί η 17η ευρωπαϊκή αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η αλυσίδα, μετά τις Εσθονία, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Αυστρία κ.ά.

Ήδη η εταιρεία επιδιώκει να συνεργαστεί με εγχώριους ιδιοκτήτες και μεσίτες ακινήτων για τη μακροπρόθεσμη μίσθωση καταστημάτων μεταξύ 350τμ και 650τμ σε χώρους λιανικής πώλησης και εμπορικά κέντρα σε πόλεις και κωμοπόλεις άνω των 20.000 κατοίκων. Επίσης, σχεδιάζει την πρόσληψη αρχικά 120 υπαλλήλων, ώστε να ξεκινήσει τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα.