Σύμφωνα με στοιχεία του PwC Women in Work Index 2021

Την υποχώρηση των γυναικείων κατακτήσεων της τελευταίας δεκαετίας στον χώρο εργασίας, λόγω της πανδημίας, διαπιστώνει ο ετήσιος δείκτης «Women in Work» της PwC για το 2021, που αξιολογεί την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών σε 33 χώρες του OOΣΑ. Επισημαίνεται ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί για τις γυναίκες στην εργασία ενδέχεται να επιστρέψει στα επίπεδα του 2017, καθώς το πλήγμα από την πανδημία και τις κυβερνητικές πολιτικές ανταπόκρισης και ανάκαμψης, γίνεται δυσανάλογα αισθητό από τις γυναίκες. Συγκεκριμένα, επί εννέα χρόνια, οι χώρες του ΟΟΣΑ κατέγραφαν σταθερή πρόοδο ως προς την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών. Ωστόσο, λόγω του Covid-19, αυτή η τάση αντιστρέφεται, με εκτιμώμενη πτώση της τάξης του 2,1% μεταξύ 2019 και 2021. Ο δείκτης φαίνεται να δείχνει σημάδια ανάκαμψης το 2022, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αντιστοιχούν σε 0,8 μονάδες.