Επιταχύνθηκε η διαδοχή και η ανακατεύθυνση του business model

Καταλύτης και για τον μετασχηματισμό των οικογενειακών επιχειρήσεων υπήρξε η πανδημία, αναφέρει έρευνα της KPMG, σε συνεργασία με το Step Project Global Consortium. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα οποία παρουσίασε ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος της KPMG στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του ψηφιακού 6ου Family Business Forum, στις 22 Απριλίου, η πανδημία επιτάχυνε διαδικασίες διαδοχής και επανακατεύθυνσης του επιχειρηματικού μοντέλου, ανέδειξε τους δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και τη μακροπρόθεσμη θεώρηση για θέματα στρατηγικής.

Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια του event, εκπρόσωποι ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων ανέδειξαν τις έννοιες της υψηλής ποιότητας για τα προϊόντα τους, της συνέπειας απέναντι σε εργαζόμενους, προμηθευτές και την τοπική κοινότητα, της διάθεσης για ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου αλλά και του πνεύματος δέσμευσης για την επιχείρηση. Επίσης, αναδείχθηκε το πλαίσιο διακυβέρνησης ως μέσο και για την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων εντός των οικογενειών που επιχειρούν, έγινε αναφορά στον συνδυασμό του οράματος και των αξιών των αρχικών ιδρυτών με το τεχνοκρατικό πνεύμα των σύγχρονων αγορών και στην ανάγκη θέσπισης διαδικασιών mentoring και onboarding των μελών της οικογένειας στην οικογενειακή επιχείρηση.