Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και τα καταστήματα του δικτύου της στην πόλη πραγματοποίησε η διοίκηση της Optima bank, καθώς και συναντήσεις με επιχειρήσεις-πελάτες στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο τη συνομιλία με εκπροσώπους του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου για τη διαχείριση της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας.

Πρόθεση της Optima bank είναι, σύμφωνα με την ίδια, να διευρύνει τις προοπτικές των επιχειρήσεων μέσω της άμεσης χρηματοδότησης των επενδυτικών τους πλάνων και της συμβουλευτικής στη στρατηγική ανάπτυξής τους, που θα τους επιτρέψει να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά.