Στον Steve Soechtig ανέθεσε η Ogilvy τη θέση του Global CEO of Experience, καθώς οι πελάτες της επιχειρούν να διασυνδεθούν περισσότερο με τους καταναλωτές με προσωποποιημένους τρόπους μέσω του αγοραστικού ταξιδιού. Ο Steve Soechtig θα ενώσει τα specialty γραφεία του παγκόσμιου δικτύου της Ogilvy, προκειμένου να δημιουργήσει μια ενιαία προσφορά για τους πελάτες που θα εκτείνεται από το marketing automation, έως και τα strategy, CRM, digital experience design, customer acquisition και loyalty. Οι εταιρείες του, συμπεριλαμβανομένων των Lacek, Eicoff, Bottle Rocket κ.ά., θα βελτιωθούν σε επίπεδο experience, και ενώ η Ogilvy δεν σχεδιάζει να καταργήσει τα συγκεκριμένα agency brands, στοχεύει, ωστόσο, να διαθέτει μια προσφορά-ομπρέλα, ώστε να καλύπτει υπηρεσίες που υπάγονται σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

«Το κομμάτι της Ogilvy που αναπτύσσεται ταχύτερα τα τελευταία χρόνια είναι το experience, ωστόσο ποτέ άλλοτε δεν το έχουμε συγκεντρώσει σε μία παγκόσμια global δραστηριότητα», δήλωσε ο Andy Main, Global CEO της Ogilvy. O τομέα των εμπειριών αποτελεί μεγάλη πηγή ανάπτυξης για τη μητρική εταιρεία, WPP, με τον CEO, Mark Read, να δεσμεύεται στην αύξηση των συνολικών εσόδων του ομίλου από το experience, το technology και το e-commerce από 25% σε 40% έως το 2025.

(Πηγή: Campaign)