Τη θέση της Global CEO of PR and Influence στην Ogilvy αναλαμβάνει, από τον Ιανουάριο του 2021, η Julianna Richer, με προέλευση από την Edelman και τη Waypoint Partners. Η Julianna Richer θα είναι υπεύθυνη του global PR business της Ogilvy, συμπεριλαμβανομένων των reputation management, brand influence, C-suite and advocacy, media influence και employee experience. Η Richer δήλωσε ότι, αν και ο ρόλος της είναι global, θα εστιάσει σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στην εταιρεία, με στόχο να ενισχύσει την ανάπτυξή της.

«Για κάθε διεθνές agency, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Βόρεια Αμερική αποτελούν σημαντικό δείκτη ανάπτυξης», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με την επέκταση, σε όλο το δίκτυο του agency, των κέντρων που αριστεύουν στις υπηρεσίες PR and influence, με την παροχή νέων τεχνολογιών στις ομάδες του, και με την επένδυση σε specialties, skill sets και τεχνολογίες που θα προσφέρουν ανάπτυξη στους πελάτες.

Η Julianna Richer διαδέχεται τον Stuart Smith, ο οποίος αποχώρησε από το agency της WPP, τον Ιανουάριο του 2019, και θα αναφέρεται στον Andy Main, Global CEO της Ogilvy, ο οποίος δήλωσε σχετικά: «Η επικοινωνία είναι κρίσιμος παράγοντας για τη δημιουργία ανάπτυξης και τον μετασχηματισμό του business, γι’ αυτό και είναι σημαντικό για την Ogilvy να διαθέτει τις καλύτερες υπηρεσίες PR and influence, καθώς και μια συγκροτημένη και σύγχρονη παρουσίασή τους».

(Πηγή: Campaign)