Η Office Line προχωρά σε οργανωτικές αλλαγές στη διοίκηση της εταιρείας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την περαιτέρω ανάπτυξή της στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Ειδικότερα, ο Βασίλης Παπούλιας, εντάσσεται στη διοικητική ομάδα της Office Line, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Chief Operations Officer, με στόχο να σχεδιάσει και να θέσει σε εφαρμογή το αναπτυξιακό της πλάνο, με κύριους άξονες την εμπορική και οργανική ανάπτυξη της εταιρείας, τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών αξίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, στην κατεύθυνση ενός ολοκληρωμένου Cloud Managed Services Provider με διεθνή προσανατολισμό.

Ο Β. Παπούλιας προέρχεται από την Microsoft, στην οποία εργάστηκε τα τελευταία 12 χρόνια. «Καλωσορίζουμε τον Βασίλη στην Office Line. Υπό την καθοδήγησή του, θα εφαρμόσουμε ένα μεθοδευμένο πλάνο οργανικής ανάπτυξης, ενίσχυσης της παρουσίας μας στις αγορές του εξωτερικού και διάθεση των δικών μας managed λύσεων και υπηρεσιών, αξιοποιώντας την επένδυσή μας στο Technology Hub, που θέσαμε σε λειτουργία στις αρχές του τρέχοντος έτους», δήλωσε ο Παναγιώτης Κουρής, CEO της Office Line.