Η NN Hellas υποστηρίζει, για τρίτη χρονιά, το πρόγραμμα «Φιλία σε κάθε Ηλικία» που υλοποιεί το Ινστιτούτο Prolepsis, με στόχο την καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης στην τρίτη ηλικία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η NN Hellas καλύπτει την υποστήριξη της Τηλεφωνικής Γραμμής για τη Μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία -210 6101300-, αλλά και την εκπαίδευση και εποπτεία των εθελοντών, οι οποίοι επικοινωνούν τηλεφωνικά με ηλικιωμένους σε εβδομαδιαία βάση, με στόχο την ανάπτυξη δεσμών «φιλίας».

Επιπλέον, για πρώτη φορά, η NN Hellas υποστηρίζει και τις συλλογικές δράσεις του προγράμματος οι οποίες στοχεύουν στη σωματική, πνευματική και κοινωνική ενδυνάμωση των ατόμων τρίτης ηλικίας.