Η NielsenIQ διοργανώνει για άλλη μια φορά το διαδραστικό online workshop «Practical Category Management», στις 16 και 17 Ιουνίου, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη ανάλυση της μεθοδολογίας του Category Management. Ενσωματώνοντας στο ήδη υπάρχον μοντέλο τη γνώση που παρέχει η μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή, συνεισφέρει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων.

Μέσα από τα 8 βήματα της διαδικασίας του Category Management θα παρουσιαστεί μία βελτιωμένη κατανόηση του «αγοραστικού ταξιδιού», των αναγκών και των αγοραστικών συνηθειών των καταναλωτών, παρέχοντας την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες και να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις που αφορούν στη διαχείριση των κατηγοριών τους.