Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ του ΥΠΕΝ και της Motor Oil για τη στήριξη του κέντρου επεξεργασίας, ελέγχου και πιστοποίησης δασικού πολλαπλασιαστικού στην Αμυγδαλέζα.

Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την ενίσχυση-υποστήριξη του εκκοκκιστηρίου Αμυγδαλέζας με ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με την επισκευή και αναβάθμιση των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, και με την από κοινού συνεργασία στη σύνταξη, εκτέλεση και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, όπως και στην οργάνωση επισκέψεων-ξεναγήσεων πολιτών, συλλόγων και σχολείων.