Η Μινέρβα υλοποιεί πρόγραμμα για τη μείωση της χρήσης πρωτογενούς πλαστικού και την αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένου πλαστικού στις συσκευασίες της, υιοθετώντας την κυκλική προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η εταιρεία, σήμερα, χρησιμοποιεί 20% ανακυκλωμένο πλαστικό στις συσκευασίες λαδιών ενός λίτρου, με στόχο, μέχρι το 2030, το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 30%. Το πρόγραμμα αφορά σε πρώτη φάση όλες τις συσκευασίες λαδιών ενός λίτρου από τα brand Μινέρβα, Χωριό, Μάνα και Νίκη, δηλαδή περίπου τρία εκατομμύρια μπουκάλια ετησίως. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δράσεων της Μινέρβα που ενισχύουν την ανακύκλωση πλαστικού.