Στον Τομέα Δημοσίων Σχέσεων

Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει φορείς όπως η Εταιρεία Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), καθώς και φαρμακευτικές εταιρείες.

Εκ μέρους του Τομέα Δημοσίων Σχέσεων, η Έλια Λιατάκη, καλωσορίζοντας τη Mindwork Business Solutions στην ΕΔΕΕ, δήλωσε: «Προσδοκούμε την ενεργή συμμετοχή της στα σημαντικά θέματα του Τομέα μας, για την περαιτέρω ανάπτυξη και ανάδειξη του ρόλου των Δημοσίων Σχέσεων στο σημερινό απαιτητικό περιβάλλον».