Για την τεχνολογική κατάρτιση νέων

Αξιοποιώντας ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν για 103 εκατομμύρια νέους κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, η Microsoft αυξάνει την πρόσβαση στην επιστήμη των υπολογιστών μέσω της επέκτασης των TEALS, Σχολών Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης και Παιδείας, και παρέχει ανώτερες δεξιότητες ψηφιακής μόρφωσης και τεχνολογίας μέσω του προγράμματος YouthSpark Hub. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, το getbusy.gr, το εκπαιδευτικό portal που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής HePIS, έχει προσελκύσει πάνω από 60.000 επισκέψεις σε λιγότερο από 12 μήνες.