Τη Stephanie Nerlich, πρώην CEO της Havas North America, επέλεξε η McCann Worldgroup για τον νεοσύστατο ρόλο της global President στη McCann. Η Stephanie Nerlich θα αναφέρεται στον Daryl Lee, global CEO των McCann Worldgroup και McCann, ενώ ανέλαβε τα καθήκοντά της άμεσα. Το νέο στέλεχος θήτευσε ως global Chief Client Officer και North America CEO της Havas Creative Group, από τον Ιανουάριο του 2020. Στη McCann, οι κύριες αρμοδιότητες της Stephanie Nerlich θα περιλαμβάνουν την καθοδήγηση της εταιρείας προς την ανάπτυξη και την επέκταση των νέων δυνατοτήτων στις παγκόσμιες αγορές σε συνεργασία με τους τοπικούς Presidents, ανέφερε σχετικό δελτίο Τύπου.

Επίσης, θα συνεργάζεται με την αμερικανική εταιρεία Verizon, πελάτη – κλειδί για τη McCann, παρέχοντας στον λογαριασμό executive leadership και συμβουλευτική. Οι αρμοδιότητές της, τόσο σε επίπεδο agency, όσο και σε επίπεδο πελάτη, αποτελούν μέρος του ηγετικού πλάνου του Daryl Lee, το οποίο στοχεύει να υιοθετήσει βαθύτερη συνεργασία και καλύτερη πρόσβαση σημαντικών πελατών σε πόρους, προστίθεται, χαρακτηρίζοντας τη Nerlich ως «δύναμη στον κλάδο».

(Πηγή: Campaign)