Συστήνει σχετική Διεύθυνση με επικεφαλής τον Σάββα Τορτοπίδη

H Μασούτης προχωρά στη σύσταση μιας ενισχυμένης Διεύθυνσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία μεγιστοποιεί συνδυαστικά τις δυνατότητες δύο κλάδων: των νέων τεχνολογιών και του marketing. Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Μασούτης, «για την εταιρεία μας ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι απλώς ένας τίτλος, αλλά μια συνολική αντίληψη, την οποία κάνουμε πράξη με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία μας και τελικά την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς πιστεύουμε ότι όλα ξεκινούν και πρέπει να καταλήγουν στον άνθρωπο».

Τη Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού αναλαμβάνει ο Σάββας Τορτοπίδης, Διευθυντής Πληροφορικής της εταιρείας, ο οποίος θα έχει πρόσθετο ρόλο την οργάνωση και ψηφιοποίηση του marketing. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η νέα οργανωτική δομή επιτυγχάνει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας, μέσα από ένα data driven περιβάλλον που ενισχύει την παραδοσιακή σχέση αλληλεπίδρασης με τον καταναλωτή.