Πρόκειται να διαδεχθεί τον Luis Miguel Gomez, ο οποίος θα αναλάβει νέο ρόλο στον Όμιλο ΝΝ. Λεπτομέρειες για τα νέα του καθήκοντα θα ανακοινωθούν σύντομα. Η Μαριάννα Πολιτοπούλου προέρχεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου διετέλεσε General Manager Group Retail Collections. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας ανέλαβε ανώτατες διευθυντικές θέσεις, όπως, μεταξύ άλλων, στην EFG Eurobank ως CEO Group Retail Collections από το 2005 έως το 2010, στην Credit Agricole Indosuez Luxembourg καθώς και στην Inchape Hellas Group. Η γνώση της από τον οικονομικό κλάδο, καθώς και από την αγορά της Λιανικής Τραπεζικής θα συμβάλλουν στην επιτυχημένη υλοποίηση του οράματος και της στρατηγικής της ΝΝ, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της εταιρείας.