Ως Χορηγός Δημιουργικού

Ειδικότερα, η υποστήριξη της Γενικής Συνέλευσης από την Magiq Doorz αφορούσε στον δημιουργικό σχεδιασμό των εικαστικών στους χώρους διεξαγωγής της Γ.Σ., στον δημιουργικό σχεδιασμό εντύπων (προσκλήσεις, φάκελοι, προγράμματα), στη δημιουργία template παρουσιάσεων, αλλά και στη δημιουργία εκθεσιακού χώρου με panel προβολής των δράσεων του ΣΕΒ.