Η L’Oréal Hellas συνεχίζει την ενδυνάμωση του στελεχιακού δυναμικού της, ορίζοντας ως νέα Chief Marketing Officer (CMO) την Κωνσταντίνα Τζώκα. Μέσα από τον ρόλο αυτό, η L’Oréal Hellas θα συνεχίσει να επενδύει στον μετασχηματισμό του μοντέλου λειτουργίας της, έχοντας τους καταναλωτές στο κέντρο των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων κάτω από μια σειρά στρατηγικών πυλώνων, όπως ψηφιακές υπηρεσίες, media, CMI και e-Commerce.

Η Κ. Τζώκα προέρχεται από τον Κλάδο Προϊόντων Ευρείας Διανομής (CPD) της L’Oréal Hellas, όπου κατείχε θέση e-Commerce Manager. Διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση στον τομέα του Digital και του e-Commerce, ενώ συνέβαλε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας και στην ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων μέσα στον οργανισμό. Ξεκίνησε την καριέρα της στη L’Oréal Hellas το 2014. Η Κ. Τζώκα θα διαδεχτεί, στον ρόλο της CMO, τη Φιλύρα Παπακώστα, η οποία κατείχε τη θέση από το 2018 μέχρι και τον Μάιο 2020, όταν και ανέλαβε τη θέση Γενικής Διευθύντριας για τον Κλάδο των Δερμοκαλλυντικών Προϊόντων της L’Oréal Hellas.