Τη συνεργασία της με την Tempo OMD ανανέωσε η L’Oréal Hellas, μετά την ολοκλήρωση του media spec. H Tempo OMD διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού media planning & buying, τόσο για τα offline, όσο και τα online μέσα. Το κομμάτι του search ανατέθηκε στη UM, η οποία επίσης συμμετείχε στο media spec.