Η εταιρεία Liknoss θα διαθέσει ένα νέο πακέτο υπηρεσιών και λύσεων για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία για τη νέα τουριστική περίοδο. Συγκεκριμένα, η ομάδα της Liknoss ανέπτυξε το «Πακέτο Καινοτόμων Υπηρεσιών και Λύσεων», δίνοντας τη δυνατότητα στους συνεργάτες της να δραστηριοποιηθούν άμεσα και χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση σε ένα πιο ψηφιακό περιβάλλον και να ενισχύσουν την επιχείρησή τους κατά τη νέα τουριστική περίοδο με τεχνολογικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. «Σε αυτή την εποχή που όλοι εργαζόμαστε σκληρά για την επανεκκίνηση του Τουρισμού, τα νέα εργαλεία που προσφέρουμε στους συνεργάτες μας αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τους στην παγκόσμια online αγορά», δήλωσε ο Μιχάλης Μαυρόπουλος, CEO της Liknoss Group,