Για 10η χρονιά, η Lidl Ελλάς ενισχύει το Κέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά / CTY Greece του Κολλεγίου Ανατόλια, με στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες με εξαιρετικές ακαδημαϊκές ικανότητες από κάθε βαθμίδα να λάβουν υποτροφία για να παρακολουθήσουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται από το 2014, έχοντας παράσχει, σύμφωνα με την εταιρεία, μέχρι σήμερα, ετησίως 25 πλήρεις ή 50 μερικές υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου από την Ελλάδα, που δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το κόστος της συμμετοχής στα προγράμματα του Κέντρου, έχοντας προσφέρει συνολικά 600.000 ευρώ.

Παράλληλα, η εταιρεία καλύπτει το κόστος συμμετοχής τους στα θερινά προγράμματα του CTY Greece, ενώ έχει υποστηρίξει και δράσεις ενημέρωσης για το Κέντρο. Εξάλλου, υποστήριξε τη δημιουργία ειδικού μαθήματος με θέμα τη χημεία των τροφίμων και τις αρχές της υγιεινής διατροφής με τίτλο «Nutrition: Highway to Health» που διδάχθηκε, για πρώτη φορά, το 2019.