Στρατηγική συνεργασία με την πλατφόρμα The Trade Desk σύναψε η Schwarz Media, το τμήμα retail media της μητρικής της Lidl, Schwarz Group, παρέχοντας στους διαφημιζόμενους πρόσβαση σε τμήματα του κοινού των online retail media της αλυσίδας αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας.

Οι διαφημιζόμενοι αποκτούν έτσι τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν δεδομένα από το online shop της Lidl, μέσα στη The Trade Desk, ώστε να βελτιώσουν το ad targeting σε όλα τα ψηφιακά κανάλια του ανοικτού διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των connected TV, digital audio, web, mobile εφαρμογές και digital out-of-home. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να στοχεύουν καταναλωτές με βάση το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένα προϊόντα.

Επιπρόσθετα, η συνεργασία θα δώσει στους διαφημιζόμενους την ευκαιρία να μετρούν την επίδραση των digital ads στις άμεσες πωλήσεις και θα τους επιτρέψει να προσαρμόσουν τις καμπάνιες τους σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, θα μπορούν να μετρούν την επίδραση των διαφημίσεών τους στα κανάλια της CTV και του digital OOH.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του IAB Europe, τα retail media αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στο digital advertising και αναμένεται να αγγίξει σε αξία τα 25 δισ. ευρώ έως το 2026.

(Πηγή: Campaign)