Η πιστοποίηση κατά ISO 50001 αποδόθηκε στη Lidl Ελλάς σχετικά με το σύστημα διαχείρισης ενέργειάς της και εξασφάλισε για πέμπτη συνεχή χρονιά, πράσινα πιστοποιητικά για το 100% της ενέργειας που προμηθεύεται από την Protergia, τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας της Mytilineos.

Η πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) δόθηκε στη Lidl Ελλάς από τεχνικούς εμπειρογνώμονες της εταιρείας Dekra για την εισαγωγή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Με αυτήν πιστοποιήθηκαν συνολικά 229 καταστήματα, 5 αποθήκες και 3 κτήρια διοίκησης.

Σε διεθνές επίπεδο, η Lidl πληροί ήδη το πρότυπο σε 29 χώρες. Στόχος του ISO 50001 είναι η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της εταιρείας μέσω μέτρων, υποδομών και διαδικασιών που σκοπό έχουν την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας.