Σε μια νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία προχωρά η Lidl Ελλάς, η οποία αφαιρεί το μαύρο πλαστικό, το οποίο ανακυκλώνεται δύσκολα, από όλες τις συσκευασίες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της, μέχρι το τέλος του 2021. Το νέο μέτρο εντάσσεται στη διεθνή στρατηγική του ομίλου Schwarz για το πλαστικό, Reset Plastic, στην οποία συμμετέχει και η Lidl Ελλάς. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία στοχεύει, έως το 2025, στη μείωση της χρήσης πλαστικού κατά 20% και στη μέγιστη δυνατή ανακυκλωσιμότητα για το 100% των συσκευασιών των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της. «Στη στρατηγική μας για το πλαστικό ακολουθούμε μια σαφή προσέγγιση, η οποία συνοψίζεται στο τρίπτυχο: Αποφεύγουμε – Μειώνουμε – Ανακυκλώνουμε. Εργαζόμαστε με εντατικούς ρυθμούς πάνω σε διάφορες καινοτόμες ιδέες, αντικαθιστώντας και ανανεώνοντας τις συσκευασίες μας», σημείωσε ο Ιωάννης Καρανάτσιος, Mέλος Διοίκησης, Διεύθυνση Αγορών της Lidl Ελλάς.