Με ένα graffiti, το οποίο κόσμησε ένα κτίριο πλησίον του καταστήματος της στον Κηφισό, η Leroy Merlin εγκαινίασε τη δέσμευσή της να συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων πόλεων. Σε συμφωνία με το Στόχο 11 των Ηνωμένων Εθνών που έχει υιοθετήσει, η εταιρεία ζήτησε από τον street artist Same84 να αποδώσει στο έργο του τον πυρήνα όλων των δεσμεύσεων-δράσεων-υποχρεώσεων που βρίσκονται πίσω από το όραμα των Βιώσιμων Πόλεων.

«Με την πεποίθηση ότι ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους και η ποιοτική αναβάθμιση και η βιώσιμη ανάπτυξη συνιστούν επιλογή όλων των υγιών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, η Leroy Merlin έχει αναπτύξει προγράμματα για την αναβάθμιση της βιωσιμότητας και της καθημερινότητας στις ελληνικές πόλεις», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων η εταιρεία συμμετέχει σε καθαρισμούς δημόσιων χώρων, υιοθετεί πάρκα δημιουργώντας χώρους πρασίνου, στηρίζει το έργο περιβαλλοντικών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και συνεργάζεται με Δήμους και άλλους φορείς προσφέροντας χρήσιμα προϊόντα.