Συνολικά, 23 τόνους προϊόντων διατροφής για την κάλυψη άμεσων επισιτιστικών αναγκών παρέδωσε η Κύκνος στην Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλίας.

Η συγκεκριμένη δράση εκφράζει τη διαχρονική πολιτική της εταιρείας που, εδώ και 108 χρόνια, θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τη στήριξη της κοινωνίας.

Η οικογένεια της Κύκνος θεωρεί την προσφορά αυτή ως «το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει για να στηρίξει τους συνανθρώπους μας που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλίας και καλούνται να αντιμετωπίσουν μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία».