Η KPMG παρουσιάζει το πρώτο της παγκόσμιο σχέδιο με τίτλο «Οur Impact Plan», το οποίο συγκεντρώνει κάτω από μια «ομπρέλα» τις νέες, αλλά και τις υφιστάμενες δεσμεύσεις της για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ), εστιάζοντας σε τέσσερις κατηγορίες: πλανήτης, άνθρωπος, ευημερία και διακυβέρνηση. Επιπλέον, μέσω του σχεδίου αυτού, «καταλογοποιούνται» τα πρόσφατα δεδομένα στον παγκόσμιο οργανισμό και καταρτίζονται εκθέσεις με τους δείκτες που περιγράφονται στην έκθεση «Measuring Stakeholder Capitalism», η οποία δημοσιεύθηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) και καταρτίστηκε σε συνεργασία με το Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο (IBC), ενώ στη διαμόρφωση της οποίας συνέβαλλε ουσιαστικά η KPMG.

Ο Bill Thomas, Global Chairman και CEO της KPMG, δήλωσε: «Αξιοποιώντας τη δυνατότητά μας για σύγκλιση, τις ψηφιακές δυνατότητες και την τεχνογνωσία μας, στην KPMG έχουμε την ευκαιρία και την ευθύνη να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση και να ηγηθούμε σε κάποια από τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος».