Νέα διαφημιστική καμπάνια, νέες συσκευασίες και επικοινωνιακό υλικό (έντυπα/ προωθητικά banners) δημιούργησε για την εταιρεία Βεζύρογλου η Kitchen Was. Η Βεζύρογλου επικοινωνεί για πρώτη φορά με τα κοινά της (retail και food service), προβάλλοντας την εταιρεία, τα προϊόντα της και τη νέα γκάμα με τις νέες συσκευασίες.

Η καμπάνια βρίσκεται στον αέρα από τα μέσα Σεπτέμβρη με καταχωρήσεις σε κλαδικά περιοδικά και newsletters. Θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου με καταχωρήσεις σε food περιοδικά, panels σε σταθμούς του Metro και σε λεωφορεία του ΟΑΣ Θεσσαλονίκης.

Μέσα από αυτήν, η εταιρεία θέλει να προβάλλει «τα μοναδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων «Από τα Περιβόλια του Βεζύρογλου”, που τα διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό. Ότι δηλαδή τόσο τα μονολαχανικά προϊόντα, όσο και οι σαλάτες αποτελούνται από baby φύλλα, τα οποία καλλιεργούνται και τυποποιούνται σε μία κάθετη μονάδα στην Ημαθία».