Μια διήμερη εκδήλωση, με τίτλο «Creativity Hackathon», υλοποίησε η Kia στο πλαίσιο της καμπάνιας της Creativity Drive, η οποία στοχεύει στην προώθηση και προστασία της δημιουργικότητας για τις μελλοντικές γενιές. Σε συνέχεια ερευνών, σύμφωνα με τις οποίες η ατομική δημιουργικότητα μειώνεται από την παιδική ηλικία, η εκδήλωση είχε σκοπό να υποκινήσει την αλλαγή, ώστε η δημιουργικότητα να αναγνωρίζεται ότι είναι εξίσου σημαντική με τον ανάγνωση και τη γραφή στην εκπαίδευση των νέων.

Για την αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής, φιλοξένησε το Hyper Island, όπου συγκεντρώθηκαν δημιουργικά της Kia, ειδικοί στην εκπαίδευση και δημιουργοί. Οι συμμετέχοντες στο Kia Hackathon, χωρισμένοι σε 3 ομάδες, ανέπτυξαν ιδέες, τις οποίες παρουσίασαν σε κριτική επιτροπή. Η ομάδα που ξεχώρισε πρότεινε, ως πιο αποτελεσματικό τρόπο για την προώθηση της δημιουργικότητας και της επίλυσης προβλημάτων, τα παιδιά να ενθαρρύνονται να κάνουν ελεύθερα ερωτήσεις.