Στη Vitamin Media ανέθεσε τη στρατηγική επικοινωνίας της η Join Healthy Food & Juice Bars, στο πλαίσιο της νέας τους συνεργασίας, η οποία ξεκίνησε πριν δύο μήνες.

«Αυτή η συνεργασία ήταν αναπόφευκτη», αναφέρει το διαφημιστικό agency, καθώς «όπως στους χυμούς βρίσκουμε βιταμίνες, στο urban brand Join Healthy Food & Juice Bars βρίσκουμε τη Vitamin Media».

Η συνεργασία περιλαμβάνει μια 360ο στρατηγική επικοινωνίας, με σκοπό να αναδειχθεί περαιτέρω η εικόνα του brand. Μέχρι στιγμής, έχουν υλοποιηθεί activations τα οποία φιλοδοξούν να ανανεώσουν τη σχέση του κοινού με το brand, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρείας. Επιπλέον, σύντομα, θα κυκλοφορήσει η πρώτη μεγάλη διαφημιστική καμπάνια, έχοντας ως στόχο να στείλει ακόμη ευρύτερα τοι μήνυμα του brand, ότι «το Join είναι ο τρόπος για να ζεις».