Στην αλλαγή ονομασίας προχωρά η ISS, η οποία μετονομάζεται σε Unison, συνεχίζοντας, ωστόσο, την αποκλειστική συνεργασία της στην Ελλάδα με τον όμιλο ISS. «Έχοντας πάντα ως προτεραιότητά του την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Facility Management κορυφαίου επιπέδου και με το βλέμμα στραμμένο σε μία σταθερή πορεία ανάπτυξης, ο όμιλος αναζητά συνεχώς τρόπους να εξελίσσεται. Έτσι, αντλώντας από τις αξίες, τον τρόπο λειτουργίας, αλλά και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που τον τοποθέτησαν στην κορυφή, η νέα ονομασία Unison αντανακλά τον ρόλο και τη θέση του, ως στρατηγικός συνεργάτης βιώσιμης ανάπτυξης στο πλευρό της κάθε ελληνικής επιχείρησης», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.