Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, η Intracom Telecom αναλαμβάνει τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παράδοση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.