Ο Simon Milliship αναλαμβάνει τον ρόλο του Brand Experience Strategy Director στην Interweave, με βασική αποστολή την ενίσχυση της ομάδας στρατηγικής και του consulting πυλώνα της εταιρείας. Η ένταξη του Milliship στην Interweave αποτελεί μέρος μιας σειράς κινήσεων της εταιρείας στην πορεία προς την ενδυνάμωσή της, προκειμένου να υπηρετήσει τον ρόλο της ως «Change and Growth» partner, αλλά και προς την επέκτασή της σε νέες αγορές με έμφαση σε Ευρώπη και MENA.

Ο Simon διαθέτει μακρά εμπειρία στους τομείς της στρατηγικής ανάπτυξης, του brand experience design, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της καινοτομίας, καθώς και της ανάπτυξης και ηγεσίας νέων συμπράξεων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον χώρο του marketing σε Ασία, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αυστραλία και Αφρική.

Η Αίγλη Μπαλαμάτση, CEO & Executive Strategy Director της Interweave, ανέφερε: «Ο Simon έρχεται να ενδυναμώσει το δυναμικό μας και να ενισχύσει την τοποθέτησή μας “We Drive Change”. Έχοντας μακρόχρονη πορεία στον χώρο μας και εξαιρετική εξειδίκευση σε transformation strategies, είμαι βέβαιη ότι θα αποτελέσει πολύτιμο συνεργάτη για τα brands και τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε σε όλες τις αγορές δραστηριοποίησής μας».