Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης

Δύο νέες «πράσινες» πρωτοβουλίες ανέλαβε η Interamerican με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης, στο πλαίσιο των ενεργειών της για υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα, απέσπασε Πράσινο Πιστοποιητικό από την Protergia, το οποίο σημαίνει ότι, για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας με πάροχο την Protergia, παράγεται ισόποση ενέργεια από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ ή/και Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

Επίσης, προχώρησε σε μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύλλογο Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας, σε συνέχεια των δωρεών εξοπλισμού προς τον Σύλλογο και μηχανολογικής υποστήριξης των οχημάτων του στις εγκαταστάσεις του συνεργείου CarPoint της εταιρείας, σε θέματα οδικής βοήθειας και κάλυψης των αναγκών των οχημάτων του Συλλόγου.