Συνάντηση εργασίας με στελέχη της ΙΒΜ
Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης προβληματισμού και γνώσεων για τις αλλαγές που προοιωνίζεται και για τον ασφαλιστικό κλάδο η «τέταρτη βιομηχανική επανάσταση», η Interamerican οργάνωσε πρόσφατα μια συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της με ομάδα στελεχών της ΙΒΜ, με θέμα την «Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ασφάλιση».

Κατά τη συνάντηση εργασίας, τα στελέχη των δύο εταιρειών συζήτησαν για τα «digital trends in insurance» και για ζητήματα όπως business automations και operational excellence με την χρήση robotics και βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη με την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών, μεταξύ άλλων. Αναφερόμενος στη σημασία της ψηφιακής τεχνολογίας για την Interamerican, ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, επισημαίνει: «Ορίζουμε τη στρατηγική μας για μια νέα, ευρύτερη εμπειρία του πελάτη με προστιθέμενη αξία πέρα από την παραδοσιακή ασφαλιστική κάλυψη, στη βάση του απόλυτου ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού μας».