Στις 24 Οκτωβρίου

Με αυτή την αφορμή, η εταιρεία έχει θεσπίσει από το 2007 την 24η Οκτωβρίου ως επίσημη “Ημέρα Εργαζομένων”. Για το λόγο αυτό, προσφέρει το 20% των πωλήσεων κάθε καταστήματος σε Ελλάδα και Κύπρο, της συγκεκριμένης ημέρας, σε όλους τους υπαλλήλους των καταστημάτων της.