Η Κριτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από ηγέτες του χώρου και εκπροσώπους μεγάλων brands, επέλεξε την H+K Strategies ως PR Agency of the Year. Όπως ανέφερε η Ελένη Κωνσταντινίδη, CEO της H+K Strategies Athens, «είμαστε υπερήφανοι που η H+K Strategies  αναγνωρίζεται ξανά ως ηγέτης στον κλάδο των Δημοσίων Σχέσεων, που εξελίσσεται σε Purpose Driven Relations».