Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει συναντήσεις networking