Για τους Premier πελάτες της.

Η HSBC εγκαινιάζει τη σειρά webcast «Stay Home Stay Updated», υποστηρίζοντας τους Premier πελάτες της σε αυτή την περίοδο που χρειάζεται να παραμείνουν σπίτι. Η HSBC δημιούργησε τη συγκεκριμένη υπηρεσία που προσφέρει τη δυνατότητα στους Premier πελάτες της να ακούσουν απευθείας από διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων για τις τάσεις των αγορών, ώστε να συνεχίσουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια.

Στις 29 Απριλίου περισσότεροι από 250 Premier πελάτες της Τράπεζας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρώτο webcast της σειράς μέσω της πλατφόρμας zoom. Ο Olivier Gayno, Head of Liquidity and Wealth HSBC Global Asset Management France ανέλυσε το πώς έχουν επηρεαστεί οι προοπτικές των χρηματοοικονομικών αγορών από τον Covid-19. Τα webcasts της υπηρεσίας θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ πρόθεση είναι να συνεχιστούν και μετά τη λήξη των μέτρων.