Από τον τομέα Καλλυντικών της εταιρείας

Συγκεκριμένα, στηρίζουν το νέο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς «Μαζί κτίζουμε το αύριο», με τη λειτουργία των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιού». Το πρόγραμμα προσφέρει στα παιδιά την απαραίτητη μαθησιακή υποστήριξη προκειμένου να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους. Επιπλέον, προσφέρει στους γονείς την εξασφάλιση «ωφέλιμου» χρόνου προκειμένου να τον αφιερώσουν στη δική τους επαγγελματική αποκατάσταση. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται για πρώτη φορά και έχει ήδη ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη. Ο εμπλουτισμός των δράσεων που προσφέρουν τα υπάρχοντα κέντρα και η δημιουργία νέων κέντρων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αποτελεί το όραμα πίσω από τη συνεργασία της Henkel Hellas με τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος. Το πρόγραμμα «Μαζί κτίζουμε το αύριο» έχει την υποστήριξη της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.